Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2014

intune
Nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
— tak bardzo przykro
Reposted fromzadaleko zadaleko viaucieknijmi ucieknijmi

August 22 2014

intune
3617 6b65 500
czaisz ?
Reposted fromdomynyka domynyka viaucieknijmi ucieknijmi
5355 ddb6
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vialexxie lexxie
intune
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
intune
7239 2947
Reposted fromliczbapi liczbapi viawhiteicetea whiteicetea
intune
Ale są takie zakamarki duszy, które pozostają nieznane, bo nie da się poznać do końca drugiego człowieka, choćby nie wiem co.
— Jaume Cabré
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaucieknijmi ucieknijmi
intune
Budzi we mnie dziwny smutek, podobnie jak koniec lata, bo chociaż narzekamy na upał, czujemy się dotknięci, kiedy musimy pożegnać chłodnące słońce.
— Zeruya Shalev
Reposted fromrol rol viayourheartbeat yourheartbeat
intune
Reposted frommayamar mayamar viawhiteicetea whiteicetea

January 20 2013

intune
intune
3698 99e4
Reposted fromretaliate retaliate vialadygiba ladygiba
intune
2295 1535
Reposted fromnoraneko noraneko viaabracadabraa abracadabraa
intune
intune
0708 563c
Reposted fromjillian jillian viasoupdoup soupdoup
intune
5158 24f0
Reposted fromrainbow-secrets rainbow-secrets viasoupdoup soupdoup

January 19 2013

intune

January 17 2013

intune
Reposted frompanimruk panimruk viaabracadabraa abracadabraa

January 16 2013

intune
intune
1219 6630
Reposted frommariola mariola viaJurysekTygrysek JurysekTygrysek
intune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl